ทำตัวให้ลึกลับน่าค้นหา ทำยังไง??????(อันนี้ถามนะ ไม่ใช่บอกวิธี)